Acompañar, Servir y Defender
a las personas migrantes y sus organizaciones

Norabide estrategikoak 2012-2014

[table]
Norabide estrategikoa 1[attr style=”width:143px”],Kapital sozialaren ikuspuntuko interbentzioa
Helburu estrategikoa 1.1,Kapital sozialaren ikusputarekin interbentzioa kudeatzea.
[/table]

[table]
Norabide estrategikoa 2[attr style=”width:143px”],Berdintasunaren ibilbidean jarraitzea.
Helburu estrategikoa 2.1,Gure interbentzio ereduan berdintasunaren ikuspuntua txertatzea.
[/table]

[table]
Norabide estrategikoa 3[attr style=”width:143px”],Erakundearen jarrera eta bere eragina indartzea.
Helburu estrategikoa 3.1,Sentzibilizazio estrategiak bultzatu sarean eta komunitatean.
Helburu estrategikoa 3.2,Iritzi publikoan eragina izateko komunikabideetan harremanetan egoeko estraegiak bultzatu.
[/table]

[table]
Norabide estrategikoa 4[attr style=”width:143px”],Erakundearen iraunkortasuna
Helburu estrategikoa 4.1,Erakundearen iraunkortasuna bermatzea.
Helburu estrategikoa 4.2,Finantziazio modu berriak lortzea.
[/table]

[table]
Norabide estrategikoa 5[attr style=”width:143px”],Komunitatearen sustapena
Helburu estrategikoa 5.1,Lan taldea indartzea.
Helburu estrategikoa 5.2,Erakundearen pertsonen akonpainamendua.
Helburu estrategikoa 5.3,Komunitate apostolikoaren sendotzea.
[/table]

[table]
Norabide estrategikoa 6[attr style=”width:143px”],Kudeaketaren innobazioa
Helburu estrategikoa 6.1,Kudeaketaren innobaziorako elementu garrantzitsuenetan aurrera egitea
[/table]