Acompañar, Servir y Defender
a las personas migrantes y sus organizaciones

Partaidetza-prozesuak udalerrietan

procesos_participativos_en_municipios

 

Egun bizi dugun pluraltasun kultural eta erlijiosoaren testuinguruari erreparatuta, eta gizartea bizikidetasuna eta herritartasuna garatzeari harrerari baino lotuago dagoela gogoan izanda, Ellacuria Fundazioak kulturarteko ikuspegia duen proposamena egin du, partaidetza eta elkartegintza indartzearen bitartez, etorkinen herritartasun eraginkorreko estatusa bultzatzeko asmoz.

  • Partaidetzarako laguntza: Inmigrazioarekin lotutako elkarteek elkar ezagutu eta elkar aitortzeko moduko topaguneak sortu eta hauei laguntza ematea, esperientziak eta ezagutzak trukatzea, herritartasun barneratzailea eta kulturarteko bizikidetasuna bultzatuko dituzten sinergiak sortu eta proiektu bateratuak abian jartzea, elkarteen barruan nahiz beste eragile batzuekiko lankidetzaz.
  • Elkarteak indartzea. Etorkin-elkarteen dinamiketan laguntzea, indartze eta parte-hartze prozesuak sortu eta jendarteko bistaratzea areagotzeko asmoz.

Fundazioan uste dugu behar-beharrezkoa dela programetan etorkinak partaide izatea, eta ez jasotzaile hutsa. Era berean, elkartegintza gizarte-partaidetza, ahalduntzea eta gizarte-kohesioa garatzeko modu garrantzitsua dela uste dugu.

Proposamen honen bidez, inmigrazioarekin lotutako elkarteen potentziala garatu eta bistaratuko dela ziurtatu nahi dugu, partaidetzan oinarrituta, ekimenen formulazioan eta garapenean eragile aktiboak izan daitezen.

Horrekin batera, ekarpen espezifikoa egin nahi diogu, pertsona guztioi gizarte-eraldaketako partaide, protagonista eta eragile izateko aukera eskainiko digun kulturarteko gizartearen eraikuntzari.


Memoria Hospitalidad 2016

La Campaña por la Hospitalidad (www.hospitalidad.es) es una iniciativa de la Provincia de España, impulsada por el Sector Social, para contribuir a implicarnos más como cuerpo en la situación de personas migrantes y refugiadas. Partiendo de lo que ya veníamos haciendo, la campaña arti

Ciclo “Soñamos la ciudad, la construimos juntos”

El proyecto “Soñamos la ciudad, la construimos juntos” es una propuesta conjunta de los más de 20 Centros Fe-Cultura-Justicia de la Compañía de Jesús en España. Su objetivo es desarrollar una reflexión aplicada al entorno de la ciudad, que recoja e impulse iniciativas de h

Ciclo de cine: Refugiados e inmigración (gratuito)

Las tardes de los lunes se llenan de documentales y cortometrajes en un ciclo de cine con causa social: “Refugiados y emigración”. Del 16 de enero al 20 de marzo de 2017, a las 19:00h, en el Art House Zinema de BilbaoArte. Entrada libre hasta completar el aforo. Organizado en colabora

IGNACIO ELLACURIA GIZARTE FUNDAZIOA

IGNACIO ELLACURIA GIZARTE FUNDAZIOA 10 urte daramatza kulturen arteko bizikidetzan lan egiten, Ignacio Ellacuriaren legatu etiko, intelektual eta errukitsua inspiraziotzat hartuta.   Ellacuria Fundazioak 2006an ekin zion bere bideari, Bizkaiko gizartean gero eta eragin handiagoa