default logo
Acompañar, Servir y Defender
a las personas migrantes y sus organizaciones

Norabide estrategikoak 2012-2014

Norabide estrategikoa 1 Kapital sozialaren ikuspuntuko interbentzioa
Helburu estrategikoa 1.1 Kapital sozialaren ikusputarekin interbentzioa kudeatzea.
Norabide estrategikoa 2 Berdintasunaren ibilbidean jarraitzea.
Helburu estrategikoa 2.1 Gure interbentzio ereduan berdintasunaren ikuspuntua txertatzea.
Norabide estrategikoa 3 Erakundearen jarrera eta bere eragina indartzea.
Helburu estrategikoa 3.1 Sentzibilizazio estrategiak bultzatu sarean eta komunitatean.
Helburu estrategikoa 3.2 Iritzi publikoan eragina izateko komunikabideetan harremanetan egoeko estraegiak bultzatu.
Norabide estrategikoa 4 Erakundearen iraunkortasuna
Helburu estrategikoa 4.1 Erakundearen iraunkortasuna bermatzea.
Helburu estrategikoa 4.2 Finantziazio modu berriak lortzea.
Norabide estrategikoa 5 Komunitatearen sustapena
Helburu estrategikoa 5.1 Lan taldea indartzea.
Helburu estrategikoa 5.2 Erakundearen pertsonen akonpainamendua.
Helburu estrategikoa 5.3 Komunitate apostolikoaren sendotzea.
Norabide estrategikoa 6 Kudeaketaren innobazioa
Helburu estrategikoa 6.1 Kudeaketaren innobaziorako elementu garrantzitsuenetan aurrera egitea