Acompañar, Servir y Defender
a las personas migrantes y sus organizaciones

Kontuak

Zazpi urte hauetan, gure lana gardentasunarekin egin dugu, dauzkagun baliobideak guregan sinisten dute pertsona, talde eta erakundeetatik datozela bait dakigu. Horregatik, arduraz jokatzen dugu lanean eta lan horren kontu ematen dugu.
Azken bi urte hauetan, beste pertsona eta erakundeen moduan krisialdiaren efektuak pairatu ditugu, baina kolaboratzailei esker, lanean jarraitu dugu.

Gure dirusarrerak hiru zatitan banatu daitezke.la heren bat fundazioko patronoetatik dator. Gutxigorabeherako beste heren bat, dirulanguntzek osatzen dute, publikoak zein pribatuak. Gainontzeko herena emariekin, zerbitzuen salmentarekin eta interesekin sortzen da.

Hona hemen grafikoak:

cuentas gráficos eusk 2014

Baliobide kudeaketan gardentasun eta seriotasun konpromisuari jarraituz, aurten gure kontuak kanpoko azterketa batekin jorratu ditugu. Lehenengoz egin dugunez, emaitza berrikuste limitatua izan da.(Rev Lmtada 2012_Ellacuria).